Znalec evidován na stránkách Justice.cz v evidenci znalců a tlumočníků:
http://datalot.justice.cz/justice/repznatl.nsf/$$SearchForm?OpenForm